UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
KONTAKT       

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Certyfikat Unii Celnej TR EAC. Certyfikacja na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu

Certyfikat Unii Celnej TR EAC. Certyfikacja na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu.


Wraz z momentem utworzenia w 2010 roku Unii Celnej pomiędzy Federacją Rosyjską, Białorusią i Kazachstanem, zaistniała potrzeba stworzenia jednolitych procedur, związanych z certyfikacją na terenie Unii Celnej. Certyfikacja w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) ma na celu potwierdzenie zgodności danej produkcji z normami i standardami, obowiązującymi na terenie Unii Celnej. Wszystkie normy i standardy Unii Celnej są ustalane w ramach działalności organu, jakim jest Komisja Unii Celnej. Z czasem opracowano wspólne wymogi, dotyczące potwierdzenia zgodności i bezpieczeństwa dla produkcji, która wymaga stosownych certyfikatów przed wprowadzeniem jej do obrotu. Zatwierdzono jednolity wzór Certyfikatu Zgodności Unii Celnej i Deklaracji Zgodności Unii Celnej, obowiązujących na całym terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan).

Certyfikaty i deklaracje Unii Celnej wydawane są przez akredytowane przez Komisję Unii Celnej jednostki i laboratoria, upoważnione do przeprowadzania testów i badań.

Obowiązkowej certyfikacji i obowiązkowej deklaracji podlegają produkty, znajdujące się na wykazie takich produktów, wydanym przez władze Unii Celnej. Wszystkie produkty powinny równocześnie być zgodne z wymogami konkretnego państwa – członka Unii Celnej, na terenie którego planuje się obrót danym towarem. Produkty, na które został wydany Certyfikat Zgodności Unii Celnej lub Deklaracja Zgodności Unii Celnej oznakowane są specjalnym państwowym znakiem zgodności (znakiem dopuszczenia do obrotu na rynku) kraju (członka UC), w którym zostały wydane dokumenty zgodności.

Posiadanie Certyfikatu Unii Celnej jest jednoznaczne z dopuszczeniem towaru do obrotu na terenie krajów Unii Celnej bez dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Tego typu Certyfikat Unii Celnej wydawany jest na okres maksymalnie 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.

Informacje, które są wymagane do uzyskania Certyfikatu Unii Celnej to m.in.: dane wnioskodawcy, dane producenta, numer i nazwa dokumentu normatywnego (regulacji technicznych), protokoły przeprowadzonych badań, nazwa produktu, kod taryfy celnej.

Dużą zaletą posiadania Certyfikatu Unii Celnej jest brak konieczności posiadania jakichkolwiek innych dokumentów, potwierdzających zgodność z normami oraz dopuszczenie do obrotu na rynku państw członkowskich Unii Celnej. Certyfikaty potwierdzają, że produkt jest zgodny z wszelkimi normami bezpieczeństwa i można go stosować bez obaw o zdrowie i życie – jest to produkt wartościowy. Ponadto, produkcja, która nie posiada Certyfikatu Unii Celnej, nie ma szans rozwoju na danym rynku.

Podobnie sprawa ma się z Deklaracją Zgodności Unii Celnej – dokumentem, w którym producent lub dostawca potwierdza, iż dany produkt jest zgodny z wymogami przepisów technicznych, obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Celnej. Deklaracja Zgodności zapewnia swobodny przepływ towarów przez granice Unii Celnej oraz większą pewność bezpieczeństwa dla odbiorców produktów.

Obecnie obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności za pomocą Deklaracji Zgodności Unii Celnej podlegają wyroby przemysłu lekkiego, opakowania i maszyny do opakowywania, a także produkty kosmetyczne. Każda wystawiona Deklaracja Zgodności Unii Celnej powinna być zarejestrowana w odpowiednim organie certyfikacji (tu podobnie jak w przypadku Certyfikatów, Deklaracje wydawane są przez akredytowane jednostki).

Informacje, które są zawarte w Deklaracji Zgodności Unii Celnej są identyczne z danymi, które są wymagane do wystawienia Certyfikatu. Dotyczą one zarówno samego produktu, jak i wnioskodawcy, producenta, organu wystawiającego Deklarację oraz daty wystawienia Deklaracji Unii Celnej i okresu jej obowiązywania.W przypadku pytań dotyczących Certyfikatu Unii Celnej TR EAC na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami.

Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o