UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
   Jesteś tutaj:   Strona główna >> CERTYFIKAT GOST >>

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Obowiązkowy Certyfikat GOST-R z regulaminem technicznym.

OBOWIĄZKOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI GOST-R.

O nas
Certyfikat GOST: Co i jak?
Etapy certyfikacji GOST-R
Rosja: Historia certyfikacji
Certyfikacja na Kazachstan
Kontakt

Certyfikacja w Rosji. Etapy certyfikacji GOST-R.

1. Etap zgłoszenia: Zleceniodawca wybiera Instytucje - uprawnioną do wykonania certyfikacji, która jest w stanie dokonać ocenę zgodności jego produktów. Instytucje dokonujące certyfikacje mają określone akredytacje. Zleceniodawca, który posiada szeroka gamę produktową w określonych warunkach morze korzystać z kilku instytucji wydających certyfikaty GOST-R. Zamówienia na certyfikacje są wysyłane zgodnie z ustalonymi przepisami. Po złożeniu zlecenia na certyfikacje zleceniodawca zostaje powiadomiony o warunkach oraz o spisie dokumentów i produktów na podstawie których dokonana będzie certyfikacja w Rosji

2. Etap badania zgodności: Każdy etap jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu certyfikacji

Certyfikacja w Rosji produkcji i wyrobów:

Etap Certyfikacji produkcji składa się z odbioru i identyfikacji próbek wyrobów oraz przeprowadzenia badań. Próbki powinny być takie same, jak produkcja seryjna, którą otrzymuje końcowy odbiorca. Próbki są wybierane losowo zgodnie z przepisami z całej palety produkcyjnej. Wybrane próbki są izolowane, zapakowane oraz zaplombowane w miejscu odbioru i transportowane do Rosji. Certyfikacja wymaga sprowadzania aktu wyboru próbek. Na wszystkich etapach przechowywania, transportu i przygotowania próbek do badań oraz w trakcie badań muszą być utrzymane wymogi, które są podane w dokumentach normatywnych dla danej produkcji.

Laboratoria badawcze, albo instytucja zajmującą się certyfikacją w Rosji mogą dodatkowo włączyć w próbki produkcji po jednym wzorcu produkcji jako egzemplarz kontrolny (nie dotyczy produkcji o krótkim terminie ważności). Termin ważności produkcji musi być zgodny z okresem jej ważności. Po upłynięciu tego czasu próbki wracają do zleceniodawcy. Pobranie próbek i badania dokonują z reguły laboratoria badawcze, albo na ich zlecenie kompetentna organizacja. W przypadku wykonania badan w dwóch albo więcej laboratoriach badawczych, pobrania próbek do badań może dokonać instytut certyfikujący (przy konieczności certyfikacji z uczestnictwem laboratoriów badawczych). Certyfikacja w Rosji wymaga, żeby badania dla certyfikacji były przeprowadzane w laboratoriach badawczych mających akredytacje na dokonanie tych badań, które uwzględnione zostały w dokumentach normatywnych, ważnych przy certyfikacji danej produkcji. W przypadku braku laboratorium badawczego, akredytowanego na kompetentność i niepodległość, albo w związku z dużą odległością do tego laboratorium - co utrudnia transport próbek i powiększą koszty badan i przedłuża ich termin - badania certyfikacyjne mogą być zrobione w laboratoriach, akredytowanych tylko na kompetentność, pod kontrolą przedstawicieli instytucji certyfikującej dana produkcje.

Wyniki badań przedstawiane są zleceniodawcy oraz instytucji certyfikującej. Kopie protokołów badań są chronione w okresie ważności certyfikatu. Dane przechowania kopii protokołów (nawet w tym przypadku, kiedy zleceniodawca nie dostaje certyfikat z przyczyn niezgodności produkcji z wymogami Rosji) są ustawione w normatywnych dokumentach, zgodnie z którymi jest wykonana certyfikacja w Rosji, oraz w dokumentach laboratoriów badawczych.

Certyfikacja usług w Rosji:

Certyfikacja GOST-R zależy od rodzaju wykonywanych zleceń. Usługi takie jak wycena nieruchomości czy środków transportu wyceniane są przez ekspertów. Usługi niematerialne (naprawa samochodów) oceniany są przez wykonanie badań.

Badania przeprowadzane są w laboratoriach badawczych mających akredytacje zgodne z ustawami Rosji. Istnieje możliwość dokonywania badań narzędziami i instrumentami zleceniodawcy oraz przez ekspertów organu przeprowadzającego certyfikacje. Certyfikacja wymaga, żeby te narzędzia i instrumenty zostały zbadane przez organy certyfikacji. Przy dokonaniu badań przeprowadzana jest rzetelna kontrola wyremontowanych wyrobów takich jak samochód albo urządzenie elektroniczne). Usługi badane są pod względem zgodności z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa oraz jakości. Przy certyfikacji dobrowolnej badane są wskaźniki funkcjonalne. Iłość wyrobów, jak również regulamin ich pobrania definiuje organ certyfikujący za zgodnością z normami i przepisami prawnymi certyfikacji.

Protokół sporządzany jest na podstawie wyników badań. Oryginał protokółu otrzymuje organ certyfikujący, natomiast kopia trafia do zleceniodawcy.

3. Etap wstępnej oceny jakości obejmuje potwierdzenie zgodności systemu jakości zakładu i jego elementów oraz ocenę systemu jakości dokonaną bezpośrednie w zakładzie.

Certyfikacja w Rosji wymaga wstępnej oceny jakości która jest przeprowadzona na podstawie dokumentów i opisów systemów jakości, które dołącza zleceniodawca razem ze zleceniem.
Etap wstępnej oceny jakości kończy się przygotowaniem sprawozdania o możliwości dokonania drugiego etapu certyfikacji systemu jakości. Przy pozytywnych wynikach organ po certyfikacji wysyła zleceniodawcy sprawozdanie z wyników wstępnych badań systemu jakości oraz umowę na dokonanie badań i oceny systemu jakości w firmie zleceniodawcy. W umowie są ustalone warunki i ilości dokonanych prac, warunki odpowiedzialności, oraz ustanowione warunki płatności.

5. Etap badania systemu jakości w zakładzie: zaczyna się przygotowaniem organizacji certyfikującej do tych badań. Przy przygotowaniu do sprawdzenia systemu jakości są wykonywane następujące prace
  • zestawienie programu badań
  • rozdzielenie sfer odpowiedzialności miedzy członkami zespołu
  • badawczego zgodnie z regulaminem badań
  • przygotowanie potrzebnych dokumentów
  • uzgodnienie regulaminu badań ze zleceniodawcą

Certyfikacja wymaga, żeby regulamin badań został sprawdzony przez głównego eksperta.

Z regulaminem zapoznają się eksperci i konsultanci komisji oraz firma, w której jest przeprowadzana kontrola.

Jeżeli Państwo chcecie uzyskać certyfikat GOST R, należy uprzednio wypełnić formularz Certyfikacja zlecenie W przeciągu 24 godzin otrzymacie Państwo pełną informacje na temat jak ma być przeprowadzana certyfikacja w Rosji GOST-R dla Państwa produktów, wraz z kalkulacją kosztów i procedurami.

Dodatkowe informacje na temat certyfikacji w Rosji: tel.: 58 761-91-02, email: certyfikat w Rosji


Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o